10 stycznia 2017

disclaimer

Informacje dotyczące ………………….  i jej działalności zawarte w niniejszym przekazie elektronicznym stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i przeznaczone są wyłącznie dla adresata. Jeżeli nie jesteś adresatem powiadom o tym fakcie nadawcę i zniszcz ten przekaz, wraz ze wszystkimi załącznikami, które zawiera. Posługiwanie się, ujawnianie, kopiowanie, zarówno w całości jak i w części, informacji tu zawartych jest zabronione i stanowi naruszenie prawa. Ponieważ nie możemy zapewnić, że niniejszy przekaz elektroniczny wolny jest od wirusów komputerowych, prosimy o podjęcie właściwych kroków celem sprawdzenia tego przekazu pod kątem ich obecności. Zastrzegamy sobie prawo wglądu do treści każdego przekazu elektronicznego, który wpływa do naszych systemów elektronicznych lub jest z nich wysyłany.

The information related to the official business of ………………………………– contained in this electronic communication and any accompanying documents is confidential and is intended only for the use of the addressee. If you have received this communication in error, please notify the sender immediately by return e-mail, and destroy this communication, including all attachments. Unauthorized use, disclosure or copying of this communication, or any part thereof, is strictly prohibited and unlawful. We cannot assure that this electronic communication or its attachments are free from viruses. In keeping with good computing practice, please take adequate steps to check for any viruses. We reserve the right to access and read all electronic communications and attachments entering or leaving our electronic systems